A. de Cózar Group

GrAL proposamenak – Bachelor projects 2021-2022:

Bachelor students 2020-2021:

Estibaliz Otegi : "Etanoaren deshidrogenazioaren optimizazio teorikoa etilenoa sortzeko, gehien  

                                produzitzen den konposatu organikoa"  

Iker Lopez        : "CO-aren oxidazioa Pt eta PtGe konposatuen bitartez"  

DIPC summer internship 2021:

Joan Cardona   : "Free radical C–H activation"  

Bachelor students 2021-2022:

Mikel Barquero    : "Ordezkaitzaleen eragina erraktibitatean Minisci errreakzioan"  

Ainhoa Erquicia  : "Pirrolidinen sintesiaren ikerketa teorikoa Hofmann-Löffler erreakzionaren bidez"  

DIPC summer internship 2022:

Marta Apezteguia : "Reactivity and stability of N–centered radicals"